Tichý zabiják oxid uhelnatý

oxid uhličitý zabiják

 

Oxid uhelnatý má nehezkou přezdívku - tichý zabiják. Svou přezdívku si vysloužil kvůli tomu, že je bez chuti a zápachu a způsobuje v lepším případě bolesti hlavy, tlak na hrudi, omdlévání, v horším případě smrt. Vzniká nedokonalým spalováním a může se hromadit v místnostech, které jsou nevětrané a jsou v nich kamna, karmy, sporáky či spotřebiče, o které není dobře postaráno. Co se ale při otravě přímo děje v lidském těle? 

Hemoglobin je složkou krve zodpovědnou za přenos kyslíku a jeho transport do všech našich tkání. Molekula hemoglobinu je vskutku zajímavá, tvoří ji porfinové jádro (molekula tvořena čtyřmi pyrrolovými kruhy), uprostřed kterého má navázaný železnatý kationt. Kdyby uprostřed porfinového jádra byl například navázaný kationt hořečnatý, dostali bychom molekulu chlorofylu. Díky svému železnatému iontu může hemoglobin navázat kyslík a okysličovat naše tělo. Problém vzniká ve chvíli, kdy jsme vystaveni oxidu uhelnatému. Železnatý iont totiž mnohem raději naváže oxid uhelnatý, než kyslík. Nazývame to vyšší afinitou. Vyšší afinitu k oxidu uhelnatému, než ke kyslíku, má hemoglobin až 300krát. V tuto chvílí nám v krvi vzniká komplex hemoglobinu s navázaným oxidem uhelnatým, který nazýváme karboxyhemoglobin. Při vyšších koncentracích se dokonce oxid uhelnatý váže i na jiné molekuly v těle, které obsahují železo.  

Otrava oxidem uhelnatým se léčí inhalací kyslíku či v těžších případech hyberbarickou oxygenoterapií, která využívá faktu, že při zvýšeném atmosférickém tlaku se k orgánům dostává větší množství kyslíku. 

Otravám předcházíme správnou instalací a pravidelnými kontrolami elektrospotřebičů a kotlů, případně instalací detektoru.  

Shape

Description automatically generated with medium confidence

 

 

Zdroje: 

https://www.mzcr.cz/intoxikaci-oxidem-uhelnatym-je-dobre-nepodcenovat/ 

https://www.wikiskripta.eu/w/Hyperbarick%C3%A1_oxygenoterapie 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Porfin 

Obrázek: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Blood#mediaviewer/File:Heme_b.svg 

Zpět do obchodu