Elektroforéza

elektroforeza

 

V tomto článku si objasníme agarozovou elektroforézu. Co jsme si to na vás zase vymysleli? Zasvětíme vás do tajů metod molekulární biologie. Molekulární biologie se zabývá molekulami DNA, RNA a proteiny. Agarozová elektroforéza je jednou z nejpoužívanějších separačních metod a pro každého biologa je rutinou. Separační metoda znamená, že rozdělíme molekuly na základě jejich různých fyzikálních i chemických vlastností v nějakém poli a molekuly pak můžeme doslova vidět. Elektroforéza je krásným příkladem prolínáním věd – chemie, fyziky a biologie. 

Při elektroforéze putují molekuly v elektrickém poli gelem. Soupravu pro elektroforézu tvoří vanička s anodou a katodou po stranách. Ve vaničce je nalitý roztok, kterým po zapojení do zdroje prochází elektrický proud. V tomto roztoku je ponořen agarozový gel, ve kterém jsou při jeho přípravě vytvořeny jamky, do kterých se dává náš vzorek. Jakmile máme takto sestavenou soupravu a naše vzorky v jamkách, můžeme soupravu připojit ke zdroji. Například DNA nese záporný náboj, a tak začne gelem putovat k anodě a už se nám molekuly rozdělují na základě velikosti a rychlosti pohybu. 

Do gelu se přidává barvička, která se vmezeřuje do DNA v našem vzorku a září pod UV světlem, tak se můžeme po provedení elektroforézy podívat, kde se naše molekuly v gelu nacházejí. Tato barvička se nazývá ethidium bromid a je karcinogenní, proto se s ní pracuje v digestoři s odsáváním.  

Elektroforézy se používají k získání široké škály výsledků. Můžeme ze vzorku DNA zjistit pohlaví jedince, výskyt mutací či predispozice pro celiakii, což je pár příkladů úkolů, které si zkouší již studenti na vysokých školách.

Zpět do obchodu