Nesmrtelné buňky Henrietty Lacksové

HeLa ( = zkratka jména Henrietta Lacks) buňky byly naprostým přelomem v lékařském výzkumu a dodnes jsou v této a dalších oblastech velmi významné a stále využívané. Čím jsou tyto buňky zajímavé? To je vcelku jednoduché, vznikla z nich totiž nesmrtelná buněčná linie.

Henrietta Lacksová byla farmářkou z Virginie, která onemocněla rakovinou děložního čípku. V nemocnici Johna Hopkinse jí byl v roce 1951 odebrán vzorek nádoru a odeslán do laboratoře k testování. Došlo však k nečekané skutečnosti, buňky z nádoru Henrietty Lacksové se staly prvními lidskými buňkami, které se v laboratorních podmínkách množily. Defekt v DNA rakovinových buněk, který později bohužel Henriettu připravil o život, opatřil této buněčné linii schopnost se množit a přežívat tak až dodnes.

Tato buněčná linie otevřela vědcům ne pouze dveře, ale přímo vrata do světa zkoumání nejrůznějších vlivů na lidské buňky. Velkým oříškem totiž pro vědce je nejen zkoumat nějaký problém, ale především na čem ho zkoumat. Například ve výzkumu rostlin je modelovým organismem huseníček rolní, a to protože se dobře množí, rychle roste a je nenáročný na okolní podmínky, navíc má osekvenovaný genom. Pro výzkum lidské medicíny však doposud žádný ekvivalent huseníčku neexistoval.

Existence této buněčné linie přispěla nemalým dílem k vývoji různých léčiv, jejichž účinek na lidský organismus mohl být tím pádem zkoumán přímo v laboratoři. Dále byla přínosem v oblasti genetiky, onkologie či virových onemocnění včetně COVIDU 19.

S příběhem HeLa buněk je spojena také řada nedorozumění, ke kterým během let došlo mezi vědci a rodinou Henrietty, jejíž členové měli základní vzdělání a oblast výzkumu jim nebyla blízká. HeLa buňky byly tak urputné, že se v laboratořích dokázaly šířit a kontaminovat i jiné kultury. Aby vědci dokázali rozeznat, zda jsou jejich kultury kontaminované či nikoliv, potřebovali vzorky krve příbuzných Henrietty, a tak je také vyhledali. Komunikace ze strany vědců nebyla vždy jasná a jednoznačná, načež docházelo k nepříjemným či bizarním situacím. Byli například vyděšení, zda nemohou mít také předpoklady pro onemocnění rakovinou či si nedokázali příliš představit, jaktože je Henrietta stále ,,živá“.

Hela buňky

Zdroje:

https://www.hopkinsmedicine.org/henriettalacks/importance-of-hela-cells.html

https://www.idnes.cz/technet/veda/nesmrtelna-zena-hela.A130815_163414_veda_mla

https://theconversation.com/what-are-hela-cells-a-cancer-biologist-explains-169913

https://www.webmd.com/cancer/cervical-cancer/hela-cells-cervical-cancer

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/henrietta-lacks-immortal-cells-6421299/

Zdroj obrázku: 

https://www.tebu-bio.com/blog/hela-cells-the-first-cell-line/

Zpět do obchodu