Další superschopnost rostlin: fytoremediace aneb ozdravování půd

Rostliny jsou naším odvěkým spoluobyvatelem planety Země a i když víme o jejich schopnostech mnohé, stále nás nepřestávají překvapovat. Rostliny pročišťují vzduch, utvářejí krajinu a chrání ji před přírodními vlivy, zadržují vodu, vytvářejí spoustu specifických látek, z nichž je jich mnoho použitelných v oblasti farmacie, kosmetiky a jiných a v neposlední řadě nám dělají jednoduše radost.

Slyšeli jste ale někdy o fytoremediaci?

Jedním z problémů životního prostředí je mimo jiné nedostatek či nenávratná kontaminace hospodářsky využitelných půd. Půdy jsou kontaminovány různými nebezpečnými látkami a nebo látkami, které se v průběhu přirozených biologických procesů nebezpečnými stát mohou. Možným řešením této skutečnosti může být právě fytoremediace. Fytoremediace je schopnost rostlin akumulovat ve svém těle toxické látky a těžké kovy, které půdy znehodnocují pro pěstování hospodářských plodin. Dělají to různými způsoby: některé rostliny ukládají toxické látky ve svých kořenech, některé v nadzemních částech těla, některé rostliny čistí půdy a jiné vody, některé dokonce dokáží látky přeměňovat na o něco méně toxické těkavé látky a v plynném skupenství je vypouštět do okolí.

Výhody fytoremediace spočívají v tom, že k nim není potřeba žádných technologicky náročných metod, rostliny vlastně potřebují víceméně pouze sluneční záření. Je to metoda levná a může se provádět v přírodních podmínkách – není třeba například kontaminovanou půdu těžit a převážet.

Rostliny jsou vysoce adaptabilní, jelikož jim nebylo dáno do vínku, aby se mohly pohybovat, alespoň ne tak jako živočichové. Tento hendikep je ale přiměl k tomu, aby byly schopny opravdu obdivuhodných schopností, z nichž je jednou právě fytoremediace.

Fytoremediace

 Zdroje: 

https://www.academia.cz/uploads/media/preview/0001/04/6296b0868c0a62f1a9758e1bc96861f6d7f131b4.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fytoremediace

 

Zpět do obchodu