Miller-Urey experiment

Jak vznikl život je odjakživa jednou z nejzapeklitějších otázek lidstva. Na zoubek se jí pokusili přijít vědci Miller a Urey v roce 1953 provedením velmi významného experimentu. Navázali na teorii jiné dvojice vědců, konkrétně Alexandra Ivanoviče Oparina a Johna Haldanea, kteří mluvili o takzvané ,,primordiální polévce“. Tato teorie se zakládá na tom, že život vznikl z prvotní polévky různých jednoduchých anorganických látek, která se kdysi na Zemi nacházela. Co říkáte na hypotézu, že jsme vznikli z polévky?

Vraťmě se ale k experimentu. Miller a Urey vytvořili uzavřený systém, který měl simulovat tehdejší pradávný život na Zemi a onu polévku. Do okruhu ze skleněných trubiček a baněk uzavřeli metan, amoniak, vodu a vodík. To ale k simulaci nestačilo, bylo potřeba napodobit i tehdejších atmosféru, a to pomocí dvojice elektrod, mezi kterými přeskakovaly jiskry jako blesky.

Výsledku se dočkali za týden, kdy zjistili, že se jim ve sběrné části vyskytují molekuly jako například všech 20 základních aminokyselin, což jsou stavební bloky pro bílkoviny a nebo cukry. Z molekul, které byly v systému uzavřeny na začátku experimentu prostřednictvím jednoduchých chemických reakcí vznikly sloučeniny jako jsou formaldehyd či kyselina kyanovodíková. Tyto sloučeniny pak spolu reagovaly dále a už se na jejich starodávné Zemi ve skleněných baňkách vyskytovaly látky elementární pro přímý vznik života.

Tento experiment nám hezky dokazuje, jak důležité poznatky nám mohou poskytnout zdánlivě jednoduché pokusy. Mimo jiné se také stal základním stavebním kamenem pro na něj navazující další experimenty.

 Miller-Urey-zivot-oparin 2

Zdroje:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Miller%E2%80%93Urey_experiment 

https://www.britannica.com/science/abiogenesis#ref1118866 

https://www.3pol.cz/cz/rubriky/medicina-a-prirodoveda/1967-prehled-teorii-vzniku-zivota 

Zdroj obrázku:  

https://ib.bioninja.com.au/standard-level/topic-1-cell-biology/15-the-origin-of-cells/non-living-synthesis.html 

Zpět do obchodu