Jak odhalit tajnou zprávu?

Jak napsat zprávu, aby ji nepřečetl nikdo jiný, kromě osoby, které je určena? Samozřejmě jednou možností je ji nějak zakódovat, třeba do morseovky. Ovšem, k tomu je vždy potřeba nějaká znalost dané šifry nebo tabulka k luštění. Jak by to tedy udělal chemik?  

Bezpečnostní opatření 

Pokus provádějte pouze za dohledu dospělé osoby. 


Pomůcky

  • Mléko
  • Citron
  • Papír
  • Vatové tyčinky do uší
  • Zdroj tepla


Návod k pokusu

Nejprve z citronu musíme dostat jeho šťávu. Tou poté pomocí vatové tyčinky napíšeme vzkaz na papír. To samé opakujeme i s mlékem. Oba vzkazy si necháme pořádně uschnout. A k rozluštění textu či prohlédnutí obrázku až nám stačí jen papír zahřát, například nad svíčkou, ale lze použít i žehlička. Nyní už si v klidu můžete psát s kamarády, aniž by vaši korespondenci přečetl někdo, komu není určená (doporučujeme nepoužívat ve škole, učitelům se většinou moc nelíbí, když vám na lavici hoří svíčka). Stejný pokus můžete opakovat například i s octem.

Celý pokus můžete také shlédnout na videu, které jsme si pro vás připravili.

 


Jak to vlastně funguje?
 

Citronová šťáva, mléko a například i ocet obsahují kyseliny, které celulózu (hlavní složku, z které se papír skládá) chemicky mění. A takto přeměněný papír má nižší teplotu vznícení než papír. Proto nám vzkaz vypálí dřív, než by nám shořel celý papír (můžete vidět ve videu, že pevný líh hoří s vznikem takového tepla, že se papír vznítil).

Zpět do obchodu